in

Готино Ха-ха Без думи

[Як ВИЦ] Двама уловили морж. Хванали да го теглят за опашката и..

Двама уловили морж.

Хванали да го теглят за опашката и потеглили към селото.

По пътя срещнали един руснак, който им казал:

– А бе вие наистина сте много прости!

Не виждате ли, че като го влачите този морж за опашката бивните му се забиват в леда и едвам-едвам го теглите?

По-добре го хванете за бивните и го теглете, така ще ви е много по-леко!

ТЕ послушали съвета на руснака и хванали да теглят моржа за бивните.

След малко единият казал:

– Ей, този руснак е много умен човек! Наистина сега е много по-леко за теглене!

– Ами, умен! Като го теглим за бивните не виждаш ли, че пак наближаваме океана?!

Споделете, ако ви е било забавно!