in

Ха-ха Без думи

[Як ВИЦ] Две статуи стоят в парка и се гледат влюбено…

Две статуи стоят в парка и се гледат влюбено…

Прелита добър вълшебник и ги вижда.

„Аз трябва да направя нещо за тях!“ си мисли вълшебникът.

„Ще ги съживя за половин час да се порадват на живота!“

Съживил вълшебникът статуите и още преди да им каже нещо те хоп – в храстите.

Усмихнал се доволен вълшебникът, и почнал да слуша замечтано звуците на борба, които долитали.

След 15 минути изскочили запъхтени статуите, целите в трева, листа, пера…

– Но вие имате още 15 минути – казал вълшебника – радвайте се!

– Добре, – казала мъжката статуя и се обърнала към женската:

– Хайде, бързо. Обаче този път ти ще държиш гълъба, докато аз му сера на главата.

Споделете, ако ви е било забавно!