in

Готино Ха-ха Обичам Без думи

[ЯК ВИЦ] Господ решил да даде аудиенция на държавните лидери..

Господ решил да даде аудиенция на държавните лидери.

Спрял се при Обама и предложил да го пита нещо, което е важно за страната му.

– Кога ще спечелим войната срещу тероризма? – попитал Обама.

– Няма да си жив да го видиш – отговорил Господ.

Обама се разплакал и напуснал срещата.

Господ се спрял при Путин.

– Кога Украйна ще се върне към корените си? – попитал го Путин.

– Няма да си жив да го видиш. – отговорил Господ.

Путин се разплакал и напуснал срещата.

Господ се спрял при бате Бойко.

– Кога България ще достигне средните доходи в ЕС? – попитал го бате Бойко.

Господ се разплакал и напуснал срещата.

Споделете, ако ви е било забавно!