in

Ха-ха Яко

[Як ВИЦ] Навремето ходеха лектори по селата да разясняват….

Навремето ходеха лектори по селата да разясняват на селяните партийните понятия. Та, в едно село дошъл един такъв да говори за Идеологическата Диверсия.

Говорил един учебен час време, накрая благодарил за вниманието и попитал дали има въпроси.

Буля Пена попитала:
– Момче, много хубаво приказваш. Разбрах всичко, само едно не мога да разбирам – „Каквой туй, аджаба, Идеологическата Диверсия?“

Умълчал се човечецът, труден въпрос. Решил да обясни с пример:
– Ами сега, Другарко, представете си, че сте на полето, и се зададе вражески самолет. Врагът пуска едни работи отгоре, които като иглички се забиват в мозъка! Ей това на е Идеологическата Диверсия.

На другият ден бригадата работи на полето, когато се чува звук от приближаващ селскостопански самолет. Някой викнал:
– Диверсията!

И всеки се покрил където може… В това време пристига бригадира с джипа, но полето празно! Огледал се, и забелязал че в една купа нещо шава. Приближава се, гледа (познал я по дупето, стара тръпка му била) – буля Пена се забила в сеното до кръста, с главата напред. Аха, рекъл си бригадира, сега е момента! Запретнал и той полите, и давай…

А буля Пена плюе сено и нарежда изпод купата:
– Мушкай, гад, мушкай! Се йедно, до мозъка няма да стигнеш!