in

Ха-ха

[Як ВИЦ] Студент влиза на изпит при възрастен професор…

Студент влиза на изпит при възрастен професор.
Студента не знае нищо и му предлага сделка – ако професора отговори на неговия въпрос го къса,

ако не – му пише три. Студента пита:
– Кое е това което е законно, но не е логично;

кое е това което е логично, но не е законно и
кое е това което нито е законно нито е логично?

Професорът не отговаря и пише на студента три.
Влиза следващият студент и професорът му задава същият въпрос.

Студента отговаря:
– Законно е но не е логично, че имате млада съпруга; логично е,

но не е законно, че тя си има любовник и не е нито законно нито логично,
че току що писахте на любовника й тройка!