in

Ха-ха

[ЯК ВИЦ] Това признание го натъжило, но той…

виц за мъж и жена

Това признание го натъжило, но той поискал да научи кога.

– Първия път ти беше на трийсет и една – отговорила жената.

– Спомняш ли си, искаше да започнеш бизнес, но никоя банка не ти даваше заем?

После президентът на банката лично дойде вкъщи и подписа документите.

Е…

Съпругът се трогнал.

– Искаш да кажеш, че си спала с президента на банката, за да мога да започна бизнеса си?

Никой не е правил за мен нещо по-хубаво.

Кога беше вторият път?

– Спомняш ли си, когато ти беше на четирийсет и осем и получи инфаркт?

Никой лекар не искаше да те оперира, но накрая доктор Форест се съгласи и ти оздравя.

Е…

Съпругът искрено се развълнувал.

– Значи си спала с доктор Форест, за да ме спасиш?

Ти си чудесна жена!

А кога беше третият път?

– Спомняш ли си, когато преди няколко години искаше да станеш президент на голф клуба?

Но не ти достигаха петдесет и два гласа.

Споделете, ако ви е било забавно!