in

Без думи

[ЯК ВИЦ] Вратата се отвори и в стаята на красивата принцеса влезе…

Вратата се отвори и в стаята на красивата принцеса влезе рицарят.

Красавицата плачеше на леглото си, виждайки го, тя се разплака още повече.

– Утре ще ме дадат на дракона! – хлипайки, съобщи тя на рицаря.

– Всяка година драконът иска да изяжда най-красивата девица от града.

Това съм аз!

Но защо съм толкова красива…

– Ще те спася! – смело възкликнал рицарят.

– Ще убиеш дракона?!

– Има много по-лесен начин! – отговорил принцът, разкопчавайки си гащите вече.

– А друг начин няма ли? – смутено попитала принцесата.

– Мога да ти счупя носа и няма да си най-красивата.

Принцесата въздъхнала и започнала да се съблича…

Споделете, ако ви е било забавно!