in

Ядосан Плача Готино Умен Ха-ха Обичам Яко Без думи

[Як ВИЦ] Връщал се заека от командировка в съседната гора..

виц за заек в гората

Връщал се заека от командировка в съседната гора, и среща лисицата, която се държи отзад и едва ходи:

– Как си, лисо? – попитал я заека.

– Остави се, зайо, любезния лос се е развилнял, хвана ме и ми скъса задника…

Бягай зайо, защото… – рекла му лисицата.

Позамислил се зайо и продължил към хралупата си.

Не щеш, ли след малко видял вълка, и той се държи отзад и охка.

– Какво става с тебе, Вълчо? – рекъл заека.

– Ох, зайо, любезния лос е побеснял, хвана ме и ми скъса задника… не виждаш ли… Бягай, защото… – едва-едва рекъл вълка.

Позамислил се пак зайо и ускорил крачката към къщи.

Вървял, вървял и изведнъж гледа мечката, седи на един пън, държи се отзад и горко плаче:

– О-о-о, зайо, любезния лос ме хвана и ми скъса задника, погледни, о-о-о, бягай, зайо, бягай! – рекла мечката.

Уплашил се заека и хукнал да бяга.

Стигнал до хралупата, навел се да отключи, пъхнал ключа и изведнъж чул зад себе си:

– Добърррр деннннн!

Споделете, ако ви е било забавно!