in

За да се избегне всичко това, винаги си носете носни кърпички, които ще използвате за целта. Така че няма да сте влезли в контакт с мръсотията.

За да се избегне всичко това, винаги си носете носни кърпички, които ще използвате за целта. Така че няма да сте влезли в контакт с мръсотията.

Източник: Блиц