in

Готино

[Забавен ВИЦ] Един човек в пустинята е на път да умре от глад и…

Един човек в пустинята е на път да умре от глад и жажда.

В последният момент обаче се появява милосърдна фея и му казва:
– Страннико, имаш късмет и ще се смиля над теб. Имаш три желания на разположение.

Човекът зарадван от неочакваното развитие с последно усилие си пожелава:
– Искам един град, където да се наям и напия.

Речено сторено.
Човекът се наял и напил и вече ободрен си пожелал отново:
– Искам бордел, с всяка жена която си пожелая.

Речено-сторено, насреща му бордел.
Малко преди да влезе се зачудил, какво може да си пожелае още. В далечината видял кон.

И се сетил:
– Искам да имам оная работа на коня.

Влязъл в бордела избрал си всички жени, които си харесал. Започнал да се съблича и… всички умрели от смях. Защо? Заради оная работа на коня? Не, а защото конят се оказал кобила.