in

Готино Ха-ха Обичам Без думи

[Забавен ВИЦ] Мъж намерил вълшебната лампа и я…

Мъж намерил вълшебната лампа и я потъркал.

От нея изскочил дух и казал:

– Ще ти изпълня три желания!

– Е, сипи по едно питие и седни да пиеш с мен!

Седнали двамата и пили по едно.

След един час мъжът отново потъркал лампата и поръчал по още едно питие.

Седнали с духа и го изпили.

Още един час по-късно мъжът отново потъркал лампата.

Духът:

– Какво ти е последното желание?

– Нека да пием по още едно питие!

– Това е последното ти желание, бе човек.

Избери нещо по-добро.

Например мир по света!

– Не, нека да пийнем по още едно!

Седнали и пили.

Един час по-късно духът излезнал от лампата и казал:

– Добре, избирай четвърто желание!

Споделете, ако ви е било забавно!