in

Готино Ха-ха

[Забавен ВИЦ] Мъж върви по релсите, а отзад се приближава влак и му свири…

Мъж върви по релсите, а отзад се приближава влак и му свири. Мъжът се обърнал,
погледнал го и си продължил. Влакът го блъснал.

След три седмици той се прибрал от болницата вкъщи,
седнал в кухнята, а жена му сложила на котлона чайник с вода.

По едно време чайникът засвирил, жената влязла в кунята и видяла мъжа си да удра чайника
с една тояга с всичка сила. Жената:

– Какво ти става?! Полудя ли?
– Трябва да се размазват, докато са още малки!!!