in

[Забавен ВИЦ] Мутра се разхождал из полето със сина си…

Мутра се разхождал из полето със сина си.

Детето по едно време попитало:
– Тате, какво е онова, което лети там горе?

– Птица.
– Как се пише това?

– П-т-и-ц-а! – с гордост отвърнал бащата.
– А онова там какво е?
– Делтаплан.

– Как се пише?
– Ами… Д-е… Знаеш ли, това също е птица!

забавни емотикони

Когато го попитали, дали има ФЕЙСБУК, бай Киро гордо отговорил, че на на младини е имал… Но вече се е излекувал от него…