in

Ядосан Плача Готино Умен Ха-ха Без думи

[Завладяващ ВИЦ] Урок по атеизъм. Учителката казва…

Урок по атеизъм.

Учителката казва:

– Деца, няма Бог!

Мария, ти виждаш ли наоколо Бог?

– Не.

– Ето, значи няма Бог!

В този момент Иванчо от последния ред вдигнал ръка.

Учителката:

– Кажи, Иванчо?

– Мога ли да задам един въпрос на Мария?

– Хайде, задай.

– Марийке, ти виждаш ли мозъка на учителката?

– Не.

– Това означава, че учителката няма мозък!

Споделете, ако ви е било забавно!