in

Плача Готино Ха-ха Яко

[ЖЕСТОК ВИЦ] Съпруга казала на мъжа си, че прахосмукачката…

виц за съпрузи

Съпруга казала на мъжа си, че прахосмукачката е повредена и му поръчала да я поправи.

– Приличам ли ти на техник от Хувър? – възмутил се той и продължил да си чете вестника.

На другия ден му казала, че се е повредила пералнята и му поръчала да я поправи.

– Приличам ли ти на техник от Зануси? – изсумтял той и продължил да си чете вестника.

На третия ден му казала, че се е повредил компютърът и му поръчала да го поправи.

– Приличам ли ти на техник от Ай Би Ем? – изпъшкал той и продължил да си чете вестника.

След няколко седмици съпругът казал:

– Виждам, че си поправила всичко.

Как успя толкова евтино?

– Познаваш ли съседа Пит? – попитала тя.

– Той се съгласи безплатно да ремонтира уредите, ако спя с него или му изпея песен.

– И ти коя песен му изпя?

– Приличам ли ти на Тина Търнър?

Споделете, ако ви е било забавно!